Teater | Film/Tv | Speak | Utbildning | Annat |

Köpenhamns Universitet. 2000 - 2003
Link: http://teatervidenskab.ku.dk/

Beskrivning:
Bachelor i teatervetenskap - motsvarande en fil.kand i teatervetenskap. Efter många års arbete med det praktiska teater, blev jag alltmer nyfiken på den kontext de klassiska dramatiska mästerverk jag jobbat så mycket med, egentligen kom ifrån. Därför började jag läsa teatervetenskap på Köpenhamns universitet. Under den treåriga period som min studietid varade, var det hela tiden dramaturgi och dramaturgins snirkliga vägar in igenom dramatiken, som upptog mig och min tid allra mest. Dramaturgi är fortfarande ett stort och viktigt intresse för mig.

Följande ämnen har jag läst under min utbildning på universitetet:

1:a året:
Gamla och nyare teaterhistoria
Dramaturgi
Idéhistoria
Vetenskapsteori
Teater -och samhällsvetenskap

2:a året:
Mediateori
Föreställningsanalys
Teater -och samhällsvetenskap

3:e året:
Tillvalsår. Jag valde att använda mig av de 40 poäng jag redan tidigare anskaffat mig i Filmvetenskap på Göteborgs Universitet, där läste jag under året 1995-96. Utöver dessa poäng skrev jag min B.A uppsats om "Clownens dramaturgiska funktion". Dessutom hade jag ett ½ års praktik som dramaturgiassisten hos Stellan Larsson på Malmö Dramatiska Teater.