Teater | Film/Tv | Speak | Utbildning | Annat |

Drama Center. Göteborg. 1994 - 1996.

I denna period av mitt liv, deltog jag i många olika workshops på den klassiska skolan Drama Center i Göteborg. De flesta av våra undervisare på skolan hade en utbildning från Lee Strasberg Theatre and Film Institute eller H.B Studios, i New York. Av alla workshops och kurser jag deltog i kan bl.a. nämnas:

Roy Hart - sångkurs
Skådespel framför kameran
Alexanderteknik
Method Acting
Action Play
Dubbingkurs