Jag har tidigare undervisat både privat och i större sammanhang. Barn och vuxna i följande teaterformer:

Grundträning / Scenisk närvaro:
Hitta ditt egna kroppsspråk på scenen. Hur kan vi använda oss av vår kropp som instrument? Hur kan vi genom att använda oss av kroppen utforska vår rollfigurs inre och yttre helhet? Nyckelorden är: Närvaro. Storhet. Lätthet. Ärlighet. Lek och samarbete /complicité.   

 

Queer – och Drags: Vad är Queer? Vad är Drag? Hur jobbar jag med min inre mand/kvinna och vad kan detta arbete med mig själv leda vidare till. Hur kan jag genom att på egen kropp, märka skillnader och likheter mellan de två könen, få upp ögonen för ett nytt genusperspektiv. Detta är en workshop jag varmt rekommenderar till allt och alla. Du anar inte hur roligt det är att upptäcka sitt ”andra” jag, vem är han eller hon? Hur reagerar denna människan i samklang med andra och det andra könet? Hur förändras min tanke och idé om världen omkring mig – bara för att jag ”ändrar” kön?
 
Improvisation:
Hur börjar man en improvisation? Hur fångar jag publikens uppmärksamhet och hur kan jag behålla den? Hur använder jag mig av alla de impulser som kommer till mig under improvisationen och för dem vidare i historien? Hur får jag en scen att utveckla sig? Det handlar om att ge och få impulser och att aldrig säga nej till sin partner på scenen.

Karaktärsarbete:
Hur bygger jag upp en trovärdig rollfigur? Hur kan jag använda mig av min kropp och dess rörelser för att härigenom kunna utveckla en intressant figur? Hur kan jag använda mig av olika karaktärsdrag hos rollen för att skapa mera liv och autencitet? 

Maskarbete:
Hur framställer man sin egen mask praktisk med gips eller med Papier Mache. Hur jobbar man med mask på scenen? Hur får den sitt egna liv på en scen? Detta ämne är otroligt stort och för att få någonting riktigt bra ut av det, borde man börja arbeta med de så kallade neutrala masken, för att därefter gå vidare till de stora, festivalmaskerna - larvamasker och avsluta med commedia de´ll arte maskerna. Commediamaskerna är otroligt roliga och spännande att jobba med för de har dessutom var och en ett väldigt specifikt kroppsligt språk man kan använda sig av för att få dem till att leva! När maskarbete verkligen fungerar optimalt på en scen, anser jag att det är denna teaterform är den som ligger allra närmst vår riktiga verklighet. Därför kan en maskföreställning i mina ögon, bli lika verklighetstrogen och autentisk och nära livet som en spelfilm!

Clown:
Hur bygger jag upp min alldeles egna, personliga clownfigur? Vad handlar clown egentligen om? Varför skrattar vi åt clownen? Hur kan man bygga upp en hel liten familj av clowner och hur skapar man en hel clownföreställning? Hur förhåller sig clownerna till varandra i grupp och vad för slags hierarkier lever de under? Detta ämne är helt klart min allra starkaste sida och clownen, med dess funktion på teatern och i verkligheten har jag arbetat mycket med genom åren. Clownen och arbetet med sin egen clownfigur, dess sårbarhet och lustar ligger mig väldigt varmt om hjärtat!

Bouffon:
Har också blivit kallad för den groteska clownen. Vem är de? Var kommer de ifrån? Rymden? Eller är de alla de stackars förtappade själar som blivit utstötta från samhället vi lever i? Hur bygger man upp sin helt egna, personliga bouffonfigur? Hur jobbar man med bouffonernas helt speciella sätt att leva i grupp? Bouffonerna är som en stor genuin kör - de förhåller sig alltid till varandra i gruppen (liksom clownerna) och har sitt helt interna hierarkiska spel igång. Hur bygger man upp detta samspel i en grupp? Och hur kan man använda sig av denna gruppdynamik, detta samarbete- i andra teatrala som sociala sammanhang? Hur kan man som spelare använda sig av bouffonernas rättframma karaktärer och få lov att uttrycka sig helt fritt om livet, universum och samhället av idag?!