EMMA
SWENNINGER

Coaching

Utöver att jag länge undervisat i nedanstående teaterdiscipliner, har jag även ett diplom i existentiella samtal och gestaltterapi och en utbildning som recovery coach. Jag jobbar därför även som terapeut i samtal om livets många utmaningar.

Jag coachar även skådespelare och regissörer som  kan känna sig låsta i sitt kreativa arbete. Jag jobbar snabbt och effektivt med en stark kreativitet som lätt blir aktiverad i en process. 

Rörelsebaserad scenkonst
Vad gör jag med min kropp? Lär känna din kropp i scenrummet. Hur jobbar jag med kroppen för att skapa etyder och scener utan text? Vi utforskar vår personliga fysik samt förhållandet till de andra, för att finna en grund i vår skådespelarträning. Vi jobbar med verktygen tid, arkitektur, nivåer och djup i rummet. Nyckelorden är: Närvaro. Lätthet. Ärlighet. Lek och samarbete /complicité.

Devising

Hur kan vi jobba fram en unik och personlig föreställning baserad på ett givet tema. Med och utan grund i en text. Jag har en genuin kunskap om metoden Viewpoints och jobbar i en mix av denna och Jacques Lecoq’s många rörelsebaserade verktyg för att få eleverna att öppna upp för sin egna, genuina kreativitet. Att lära sig skapa själv, från det som finns tillgängligt här och nu.

Lee Strasberg metod

Att gå djupare in i förståelsen av sig själv i arbetet med en dramatisk text. Vi jobbar med sinnliga och emotionella minnen för att hitta konkreta verktyg att utforska genom texten.

Genus på scen. Queer – och Drag
I denna workshop tar vi utgångspunkt i de två pronomen hon och han. Detta har främst med grundförståelsen av dessa två genus att göra. Om tid finns, undersöker vi vidare pronomen hen.

Hur jobbar jag med mitt ‘andra kön’ och vad kan detta arbete leda till. Hur kan jag genom att på egen kropp, märka skillnader och likheter mellan könen få upp ögonen för ett nytt genusperspektiv. Detta är en workshop jag varmt rekommenderar till alla. Du anar inte hur roligt det är att upptäcka sitt ”hela” jag, vem är detta? Hur reagerar denna person i samklang med andra? Hur förändras min tanke och idé om världen omkring mig när jag försätter mig i ett annat kön?

Normmedvetenhet
En workshop för såväl företagets personal och chefer, som för teaterskolans elever. Genom fysiska övningar undersöker vi makten i rummet. Vem har den? Vem tar den? Vem ger den? Vem får den? Flera av övningarna kommer öppna upp för samtal kring normer i vårt samhälle. Genom att uppmärksamma de sju diskrimineringsgrunderna, kan vi få nya perspektiv på vår egna tillvaro i samspel med andra.

Improvisation
Hur börjar jag en improvisation? Hur fångar jag publikens uppmärksamhet och hur kan jag behålla den? Hur använder jag mig av alla de impulser som kommer till mig under improvisationen och för dem vidare i historien? Hur får jag en scen att utveckla sig? Det handlar om att ge och få impulser och att aldrig säga nej till sin partner på scenen.

Karaktärsarbete
Hur bygger jag upp en trovärdig rollfigur? Hur kan jag använda mig av min kropp och dess rörelser för att härigenom kunna utveckla en intressant figur? Hur kan jag använda mig av olika karaktärsdrag hos rollen för att skapa mera liv och autencitet?

Maskarbete
Hur framställer jag min egen mask praktisk med gips eller med Papier Mache. Hur jobbar jag fysiskt med mask på scen?Hur får masken liv? Detta ämne är otroligt stort och för att få någonting riktigt bra ut av det, bör vi ta det från början. Arbeta med de neutrala maskerna, för gå vidare till de stora, festivalmaskerna – larvamasker och avsluta med commedia de´ll arte maskerna.

Clown
Hur bygger jag min egna, personliga clownfigur? Vad handlar clown egentligen om? Varför skrattar vi åt clownen? Hur kan vi bygga upp en hel liten familj av clowner och hur skapar vi en hel clownföreställning? Hur förhåller sig clownerna till varandra i grupp och vad för slags hierarkier lever de under? Detta ämne är helt klart min allra starkaste sida och clownen, med dess funktion på teatern och i verkligheten har jag arbetat mycket med genom åren. Clownens sårbarhet och lustar ligger mig väldigt varmt om hjärtat!

Bouffon
Har också blivit kallad för den groteska clownen. Vilka är de? Var kommer de ifrån? Rymden? Eller är bouffonerna dem som lever i utkanten av vårt samhälle? i? Vi jobbar med bouffonernas gruppdynamik, de förhåller sig alltid till varandra i gruppen (liksom clownerna) och har sitt helt interna hierarkiska spel igång. Hur bygger vi upp detta samspel i en grupp? Och hur kan jag använda mig av denna gruppdynamik, detta samarbete- i andra teatrala som sociala sammanhang?

Shopping Basket